Lucia 2019

Datum
2019-12-13 17:00

Beskrivning

Samling för lastning och transport till parken 17:00
Samling spelande och drill 18:30
Avmarsch 19:00