Julskyltning 2019

Datum
2019-12-01 16:45

Beskrivning

Samling Msk 16:45
Avmarsch 17:15
Konsert 18:15
Luciakröning 19:00