Valborg

Datum
2024-04-30

Beskrivning

Samling Kulturskolan kl 17:00 för de som ska lasta, övriga samling kl 17:30

Avmarsch kl 18:00