Föräldra- och stödföreingens årsmöte 29/3 2024

Datum
2024-03-20 19:00

Beskrivning

Föräldrar- och stödföreningen bjuder in till årsmöte den 29/3 kl 19:00 på Kulturskolan i Sjöbo.

Medlemmar hälsas välkomna!