Scenbygge inför Vårkonsert 2024

Datum
2024-04-13 13:00

Beskrivning

Lastning på Kulturskolan kl 12:30
Avlastning kl 13:00 på Färsingahallen

Klara ca 16:00 (Om vi är gott om folk)