Lucia 2022

Datum
2022-12-13 18:30

Beskrivning

På grund av kylan blir spelningen i parken inomhus.

Samling på Msk 18:30
Avmarsch från Msk 19:00